Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht

expertise:

Cassatie

21 april 2017

Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Is omzetting van kerkgenootschap in privaatrechtelijke rechtspersoon (of andersom) mogelijk? Overeenkomstige toepassing van art. 2:18 BW? Omvang rechterlijke toetsing.

ECLI:NL:HR:2017:771, 21 april 2017, nr. 16/05148

Klik hier voor de volledige uitspraak.