Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht

expertise:

Cassatie

03 maart 2017

Ondernemingsrecht. Concernfinanciering, tegenstrijdig belang; art. 2:256 (oud) BW. Regres toegekend aan medeschuldenaar waarvan (indirecte) bestuurder van vennootschap die zich verbond (indirecte) aandeelhouder was.

ECLI:NL:HR:2017:363, 3 maart 2017, nr. 15/02384

Klik hier voor de volledige uitspraak.