Uitspraak Hoge Raad: Kinderalimentatie

expertise:

Cassatie

30 september 2016

Personen- en familierecht. Kinderalimentatie; wijze waarop kindgebonden budget in aanmerking moet worden genomen. HR 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3011, NJ 2015/465.

ECLI:NL:HR:2016:2229, 30 september 2016, nr. 15/05237

Klik hier voor de volledige uitspraak.