Uitspraak Hoge Raad: Jeugdrecht.

expertise:

Cassatie

11 juni 2021

Machtiging uithuisplaatsing. Verzoek art. 810a lid 2 Rv. HR 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:575. HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2632. Prognose.

ECLI:NL:HR:2021:887, 11 juni 2021, 20/03344.

Lees hier de volledige uitspraak.