Uitspraak Hoge Raad: IPR. Rechtsmacht.

expertise:

Cassatie

17 mei 2019

Stilzwijgende aanvaarding van bevoegdheid? Art. 26 lid 1 Verordening Brussel I-bis en art. 11 Rv. Immuniteit van jurisdictie en immuniteit van beslag en executie; art. 1 Rv en art. 13a Wet AB. Ligt beroep op ontbreken van rechtsmacht besloten in beroep op immuniteit van jurisdictie? Ingangsdatum, omvang en maximum van contractuele en wettelijke rente in verband met Letter of Credit. Uitleg van Iraaks recht.

ECLI:NL:HR:2019:732, 17 mei 2019, 18-00633.

Lees hier de volledige uitspraak.