Uitspraak Hoge Raad: IPR en arbitrage

expertise:

Cassatie

24 november 2017

IPR en arbitrage. Erkenning en tenuitvoerlegging van Russisch arbitraal vonnis na vernietiging van dat vonnis door Russische overheidsrechter? Reikwijdte van rechterlijke beoordelingsruimte. Uitleg van art. V lid 1, aanhef en onder e, Verdrag van New York, aan de hand van art. 31-33 Weens Verdragenverdrag.

ECLI:NL:HR:2017:2992, 24 november 2017, nr. 16/05686

Klik hier voor de volledige uitspraak.