Uitspraak Hoge Raad: Intellectuele eigendom.

expertise:

Cassatie

08 september 2023

Merken- en handelsnaamrecht. Vervolg op ECLI:NL:HR:2021:271. Uitspraak na prejudiciële procedure bij HvJEU (ECLI:EU:C:2022:428). Art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE. Betekenis van begrip “ouder recht”. Uitleg van art. 6 lid 2 Merkenrichtlijn 2008/95/EG.

ECLI:NL:HR:2023:1161, 8 september 2023, 19/02348.

Lees hier de volledige uitspraak.