Uitspraak Hoge Raad: Intellectuele eigendom.

expertise:

Cassatie

27 oktober 2023

Merkenrecht. Kort geding. Encyclopedie over Jiskefet. Maakt uitgever met gebruik teken ‘Jiskefet’ in titel/op omslag boek inbreuk op merk JISKEFET? Art. 2.20 lid 2 onder d BVIE. Beroep op eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (art. 2.23 lid 1 BVIE).

ECLI:NL:HR:2023:1484, 27 oktober 2023, 22/03144.

Lees hier de volledige uitspraak.