Uitspraak Hoge Raad: Insolventierecht (ECLI:NL:HR:2017:3269, Hoge Raad, 17/03760)

24 januari 2018

Insolventierecht. Verzet curator tegen faillietverklaring; art. 10 Fw. Is curator belanghebbende q.q. of pro se? Maatstaf; misbruik van bevoegdheid. HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3636, NJ 2016/172.

ECLI:NL:HR:2017:3269, Hoge Raad, 17/03760

Klik hier voor de volledige uitspraak.