Uitspraak Hoge Raad: Insolventierecht

expertise:

Cassatie

15 december 2017

Insolventierecht. Hoger beroep tegen afwijzing verzoek curator op de voet van art. 69 Fw. Kostenveroordeling curator en uitvoerbaarverklaring bij voorraad daarvan. Overeenkomstige toepassing art. 362 Rv in verbinding met art. 289 Rv respectievelijk art. 288 Rv, evenals in geval berecht in HR 11 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2721, NJ 2008/221.

ECLI:NL:HR:2017:3143, 15 december 2017, nr. 17/00840

Klik hier voor de volledige uitspraak.