Uitspraak Hoge Raad: Inkomstenbelasting

expertise:

Cassatie

17 juni 2016

Inkomstenbelasting; art. 8, aanhef en lid 1, letter b, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en art. 3.12 Wet IB 2001; verkoop van landbouwgrond overeengekomen in 1998, juridische levering daarvan in 2008; toepassing van met ingang van 27 juni 2000 gewijzigde voorwaarden van de landbouwvrijstelling op in 2008 fiscaal verantwoorde winst.

ECLI:NL:HR:2016:1204, 17 juni 2016, nr. 15/02054

Klik hier voor de volledige uitspraak.