Uitspraak Hoge Raad: Huwelijksvermogensrecht

expertise:

Cassatie

23 februari 2018

Huwelijksvermogensrecht. Verdeling huwelijksgemeenschap na echtscheiding. Wijze van vaststellen belastinglatentie lijfrentepolissen (HR 24 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6095). Peildatum waardering echtelijke woning.

ECLI:NL:HR:2018:281, 23 februari 2018, nr. 17/01505

Klik hier voor de volledige uitspraak.