Uitspraak Hoge Raad: Huur bedrijfsruimte

expertise:

Cassatie

16 februari 2018

Huur bedrijfsruimte. Dringend persoonlijk gebruik (art. 7:296 lid 1, onder b, BW)? Valt vergoeding voor goodwill onder verhuis- en inrichtingskosten (art. 7:297 lid 1 BW)? Waardering deskundigenbericht.

ECLI:NL:HR:2018:209, 16 februari 2018, nr. 17/00345

Klik hier voor de volledige uitspraak.