Uitspraak Hoge Raad: Hoger beroep niet-ontvankelijk?

expertise:

Cassatie

19 februari 2016

Procesrecht. Indiening appelverzoekschrift per fax (art. 33 lid 3 Rv). Faxapparaat gerecht draait fax niet uit. Hoger beroep niet-ontvankelijk?

ECLI:NL:HR:2016:296, 19 februari 2016, nr. 15/04779

Klik hier voor de volledige uitspraak.