Uitspraak Hoge Raad: Gezondheidsrecht.

expertise:

Cassatie

10 februari 2023

Wkkgz. Art. 9 lid 6 en art. 10 lid 3 Wkkgz. Vraag of nabestaanden van cliënt op grond van art. 843a Rv inzage kunnen vorderen in PRISMA-onderzoeksrapport naar aanleiding van incident in gezondheidzorg.

ECLI:NL:HR:2023:202, 10 februari 2023, 21/05254.

Lees hier de volledige uitspraak.