Uitspraak Hoge Raad: Familie- en jeugdrecht.

expertise:

Cassatie

01 september 2023

Cassatie in belang der wet. Kan een perspectiefbesluit van de gecertificeerde instelling via geschillenregeling van art. 1:262b BW aan kinderrechter worden voorgelegd?

ECLI:NL:HR:2023:1148, 1 september 2023, 23/00156.

Lees hier de volledige uitspraak.