Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht

expertise:

Cassatie

16 juni 2017

Faillissementsrecht. Gestanddoening overeenkomst door curator, art. 37 lid 2 Fw; omvang verplichting tot zekerheidsstelling. Contractuele verplichting bankgarantie te stellen; beroep wederpartij op opschortingsrecht en retentierecht.

ECLI:NL:HR:2017:1105, 16 juni 2017, nr. 16/01720

Klik hier voor de volledige uitspraak.