Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht

expertise:

Cassatie

31 maart 2017

Faillissementsrecht. Opslag van afval op terrein dat bij wederpartij krachtens overeenkomst met de eigenaar in gebruik is. Faillissement van de partij die dat afval aldaar heeft opgeslagen, beëindiging overeenkomst tussen gefailleerde en wederpartij. Is de verplichting tot verwijdering van het afval boedelschuld? HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108, NJ 2013/291 (Koot/Tideman). Belang van de omstandigheid dat de wederpartij geen eigenaar van het terrein is.

ECLI:NL:HR:2017:563, 31 maart 2017, nr. 15/04247

Klik hier voor de volledige uitspraak.