Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht

expertise:

Cassatie

11 november 2016

Faillissementsrecht. Vernietiging van faillietverklaring in hoger beroep. Zijn handelingen van curator na de vernietiging, maar voor de in art. 15 Fw vermelde aankondiging, verbindend voor de schuldenaar? Art. 13 lid 1 Fw. Terughoudendheid bij aanwending bevoegdheden door curator.

ECLI:NL:HR:2016:2577, 11 november 2016, nr. 15/04198

Klik hier voor de volledige uitspraak.