Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht.

expertise:

Cassatie

15 november 2019

Contractuele uitbreiding verrekeningsbevoegdheid. Strijd met art. 53 Fw? Wederkerigheidsvereiste.

ECLI:NL:HR:2019:1789, 15 november 2019, 18-01582.

Lees hier de volledige uitspraak.