Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht

expertise:

Cassatie

09 december 2016

Faillissementsrecht. Is een openbare, en dus inningsbevoegde, pandhouder (art. 3:246 BW) bevoegd het faillissement van de panddebiteur aan te vragen? Art. 1 lid 1 Fw.

ECLI:NL:HR:2016:2833, 9 december 2016, nr. 16/01629

Klik hier voor de volledige uitspraak.