Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht.

expertise:

Cassatie

05 juni 2020

Opheffing wegens gebrek aan baten (art. 16 Fw). Vraag of nog bate aanwezig is. Mogelijkheid om beroep te doen op Garantstellingsregeling curatoren 2012.

ECLI:NL:HR:2020:1016, 5 juni 2020, 19-02652.

Lees hier de volledige uitspraak.