Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht (ECLI:NL:HR:2018:15, 5 januari 2018, nr. 17/01835)

24 januari 2018

Faillissementsrecht. Procesrecht. Verzoek van indirect bestuurder van gefailleerde vennootschap tot ontslag curator (art. 73 Fw) niet-ontvankelijk verklaard. Schending goede procesorde en beginsel van hoor en wederhoor?

ECLI:NL:HR:2018:15, 5 januari 2018, nr. 17/01835

Klik hier voor de volledige uitspraak.