Uitspraak Hoge Raad: Faillisementsrecht.

expertise:

Cassatie

26 oktober 2018

Pluraliteit van schuldeisers. Zijn de Staat enerzijds en organen en onderdelen van de Staat anderzijds voor toepassing Faillissementswet te onderscheiden schuldeisers? Steunvordering. Belastingschuld.

ECLI:NL:HR:2018:1988, 26 oktober 2018, nr: 17-06098

Lees hier de volledige uitspraak.