Uitspraak Hoge Raad: Erfrecht.

expertise:

Cassatie

13 oktober 2023

Som ineens wegens in bedrijf van erflater verrichte werkzaamheden (art. 4:36 BW); te verdisconteren voordelen; billijke vergoeding; relevante periode (lid 1); aftrek ontvangen beloning (lid 2); onvolledig dictum.

ECLI:NL:HR:2023:1436, 13 oktober 2023, 22/02751.

Lees hier de volledige uitspraak.