Uitspraak Hoge Raad: Erfrecht.

expertise:

Cassatie

25 augustus 2023

Verzet tegen uitdelingslijst (art. 4:218 lid 3 BW). Cassatieberoep tegen uitspraak kantonrechter (art. 80 lid 1 RO). Legaat; peilmoment waardering (art. 4:6 BW).

ECLI:NL:HR:2023:1130, 25 augustus 2023, 22/04326.

Lees hier de volledige uitspraak.