Uitspraak Hoge Raad: Erfrecht.

expertise:

Cassatie

29 oktober 2021

Zuivere aanvaarding van de nalatenschap door gedragingen van de erfgenaam? Art. 4:192 lid 1 (oud) BW.

ECLI:NL:HR:2021:1600, 29 oktober 2021, 20/01633.

Lees hier de volledige uitspraak.