Uitspraak Hoge Raad: Eigendomsvoorbehoud, pandrecht

expertise:

Cassatie

03 juni 2016

Goederenrecht. Eigendomsvoorbehoud, pandrecht. Kan de verkrijger van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken een geldig pandrecht vestigen op zijn voorwaardelijk eigendomsrecht (art. 3:92 BW)? Voldoening restant-koopsom na faillissement van de koper. Kan het pandrecht worden uitgewonnen (art. 35 lid 2 Fw)? Staat contractueel verpandingsverbod aan vestiging pandrecht in de weg (art. 3:83 BW)?

ECLI:NL:HR:2016:1046, 3 juni 2016, nr. 14/06346

Klik hier voor de volledige uitspraak.