Uitspraak Hoge Raad: Contractenrecht

expertise:

Cassatie

21 april 2017

Contractenrecht. Tekortkoming in nakoming aannemingsovereenkomst. Toepasselijkheid Stabu-voorwaarden; afwijkende afspraken? Art. 6:87 lid 2 BW: is vervangende schadevergoeding gerechtvaardigd, gelet op geringe betekenis van de tekortkoming?

ECLI:NL:HR:2017:743, 21 april 2017, nr. 15/04074

Klik hier voor de volledige uitspraak.