Uitspraak Hoge Raad: Contractenrecht

expertise:

Cassatie

24 februari 2017

Contractenrecht. Uitleg van brief waarin beroep wordt gedaan op ontbindende voorwaarde (financieringsvoorbehoud). Toepasselijkheid van wilsvertrouwensleer (art. 3:33 en 3:35 BW).

ECLI:NL:HR:2017:315, 24 februari 2017, nr. 16/00901

Klik hier voor de volledige uitspraak.