Uitspraak Hoge Raad: Contractenrecht

expertise:

Cassatie

27 januari 2017

Contractenrecht. Verbreking joint venture. Kwijtingsbeding in vaststellingsovereenkomst. Misbruik van omstandigheden, art. 3:44 lid 4 BW; omstandigheden die een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de rechtshandeling, causaal verband, nadeel.

ECLI:NL:HR:2017:95, 27 januari 2017, nr. 15/04193 en 15/04124

Klik hier voor de volledige uitspraak.