Uitspraak Hoge Raad: Contractenrecht

expertise:

Cassatie

09 december 2016

Contractenrecht. Verkoop bedrijfspand met huurgarantie door verkoper. Geldt huurgarantiebeding ook bij doorverkoop van het vastgoed? Uitleg. Incidenteel cassatieberoep, belang, reserveren proceskosten.

ECLI:NL:HR:2016:2821, 9 december 2016, nr. 14/05912

Klik hier voor de volledige uitspraak.