Uitspraak Hoge Raad: Contractenrecht

expertise:

Cassatie

25 november 2016

Contractenrecht. Uitleg van sociaal plan dat als cao is aangemeld. Bestaansgrond van de CAO-norm (HR 20 februari 2004, ECLI:NL:HR:AO1427, NJ 2005/493 (DSM/Fox); HR 24 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU9889, NJ 2012/142). Afwijking van cao-norm in de bijzondere omstandigheden van het geval? Voor derden niet kenbare bedoelingen; niet-openbare stukken.

ECLI:NL:HR:2016:2687, 25 november 2016, nr. 15/03022

Klik hier voor de volledige uitspraak.