Uitspraak Hoge Raad: Burengeschil.

expertise:

Cassatie

08 oktober 2021

Beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.

ECLI:NL:HR:2021:1476, 8 oktober 2021, 20/02487.

Lees hier de volledige uitspraak.