Uitspraak Hoge Raad: Bewijslastverdeling

expertise:

Cassatie

28 oktober 2016

Art. 3.146, lid 1, IB 2001. Bewijslastverdeling bij de beoordeling van de vraag tot welke bedragen belanghebbende loon heeft genoten.

ECLI:NL:HR:2016:2427, 28 oktober 2016, nr. 15/05890

Klik hier voor de volledige uitspraak.