Uitspraak Hoge Raad: Beslagrecht. Procesrecht.

expertise:

Cassatie

26 november 2021

Beslagvrije voet bij derdenbeslag op AOW-uitkering. Is de schuldenaar gehouden opgave te doen van zijn buitenlandse inkomen en vermogen? Art. 475g lid 1 (oud) Rv.

ECLI:NL:HR:2021:1776, 26 november 2021, 20/01767.

Lees hier de volledige uitspraak.