Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht

expertise:

Cassatie

17 maart 2017

Invordering. Art. 43, lid 1, IW 1990; art. 193 BTW-richtlijn 2006, Unierechtelijke beginselen. De aansprakelijkheid voor door een fiscale eenheid verschuldigde omzetbelasting is niet in strijd met het Unierecht. Aansprakelijkstelling is ook nog mogelijk als ten tijde van de beschikking tot aansprakelijkstelling de fiscale eenheid niet meer in ongewijzigde vorm bestaat.

ECLI:NL:HR:2017:438, 17 maart 2017, nr. 15/03019

Klik hier voor de volledige uitspraak.