Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht

expertise:

Cassatie

18 november 2016

Artikel 4, letter e, Wet LB 1964 jo. artikel 2c, lid 1, Uitvoeringsbesluit LB 1965. Fictieve dienstbetrekking. De term ‘persoonlijk arbeid verrichten’ dient te worden uitgelegd als het feitelijk persoonlijk verrichten van arbeid. Artikel 67f AWR. Geen boete wegens pleitbaar standpunt.

ECLI:NL:HR:2016:2605, 18 november 2016, nr. 16/00037

Klik hier voor de volledige uitspraak.