Uitspraak Hoge Raad: Arbitrage. Procesrecht.

expertise:

Cassatie

03 juni 2023

Art. 1064a Rv. Art. 1066 Rv. Art. 208 lid 1 Rv. Art. 87 lid 8 Rv. Kan in vernietigingsprocedure incidentele vordering tot schorsing van tenuitvoerlegging van arbitrale vonnis worden ingesteld? Belang bij schorsing van tenuitvoerlegging indien tenuitvoerlegging is voltooid. Ontoelaatbare verrassingsbeslissing.

ECLI:NL:HR:2023:840, 2 juni 2023, 22/00408.

Lees hier de volledige uitspraak.