Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht

expertise:

Cassatie

03 maart 2017

Arbeidsrecht. Art. 7:653 lid 1 BW. Maakt relatiebeding in personeelsreglement deel uit van de arbeidsovereenkomst? Uitleg van HR 25 maart 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC0384, NJ 2008/503. Terugkomen van beslissing in eerder tussenarrest.

ECLI:NL:HR:2017:364, 3 maart 2017, nr. 15/05146

Klik hier voor de volledige uitspraak.