Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht

expertise:

Cassatie

02 december 2016

Arbeidsrecht. Is sprake van arbeidsovereenkomst(en)? Volgens ‘werkgever’ geëindigde uitzendovereenkomst. Strekking van art. 7:690 BW (HR 4 november 2016; ECLI:NL:HR:2016:2356). Is sprake geweest van opvolgend werkgeverschap (art. 7:667 lid 5 en art. 7:668a lid 2 (oud) BW)?

ECLI:NL:HR:2016:2757, 2 december 2016, nr. 15/03776

Klik hier voor de volledige uitspraak.