Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht

expertise:

Cassatie

23 september 2016

Arbeidsrecht. Uitleg van algemeen verbindend verklaarde cao. Recht in de zin van art. 79 RO. Betekenis van begrip ‘onderneming’ in werkingssfeerbepaling. Moet ingeval vier vennootschappen deel uitmaken van een groep, de toepasselijkheid van de cao voor elke vennootschap afzonderlijk bezien worden?

ECLI:NL:HR:2016:2171, 23 september 2016, nr. 15/02141

Klik hier voor de volledige uitspraak.