Uitspraak Hoge Raad: Appelprocesrecht

expertise:

Cassatie

04 maart 2016

Appelprocesrecht. Pilotreglement. Ambtshalve akte niet-dienen zonder peremptoirstelling of waarschuwing. HR 17 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1064, NJ 2015/210.

ECLI:NL:HR:2016:376, 4 maart 2016, nr. 14/06308

Klik hier voor de volledige uitspraak.