Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheid.

expertise:

Cassatie

21 mei 2021

Staat voor gezondheidsschade van voormalig defensiemedewerkers (oud-ambtenaren) die is veroorzaakt door blootstelling aan chroom-6. Ontvankelijkheid burgerlijke rechter bij werkgeversaansprakelijkheid overheidspersoneel. Arbeidsrechtelijke omkeringsregel.

ECLI:NL:HR:2021:494, 21 mei 2021, 20/01780.

Lees hier de volledige uitspraak.