Uitsluiting van Aanbesteding Na Het Plegen van Een Inbreuk op de Mededingingsregels

08 januari 2015

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft opnieuw geoordeeld over de uitsluiting van bedrijven bij aanbestedingen. Dergelijke uitsluitingen treden op wanneer het bedrijf eerder is veroordeeld voor kartelinbreuken. Onder bepaalde omstandigheden is een dergelijke uitsluiting compatibel met het Europees recht, zelfs als de omzetdrempels van artikel 7 Richtlijn 2004/18 niet worden bereikt.

In deze zaak bood de Hongaarse overheid, als aanbestedende dienst, een overheidsopdracht aan voor de levering van verzekeringsdiensten. Verzekeraar Generali schreef zich in voor deze aanbesteding, maar werd vervolgens uitgesloten op grond van een uitsluitingsclausule in het aanbestedingsrecht. De Hongaarse wet bevat de volgende bepaling:

“de aanbestedende dienst kan bedrijven uitsluiten van de procedure die verantwoordelijk zijn voor meer dan 10% van de waarde van de overheidsopdracht, of als onderaannemer, indien zij een inbreuk hebben begaan die is vastgesteld in een minder dan vijf jaar oude rechtelijke uitspraak”.

Generali werd eerder bestraft voor een inbreuk op de mededingingsregels en was ook al veroordeeld door een rechterlijke uitspraak.

In deze specifieke zaak moest het HvJEU de vraag beantwoorden of de artikelen 18 VWEU, 34 VWEU, 49 VWEU, en 56 VWEU en artikel 45(2)(c) en (d) van Richtlijn 2004/18 een nationale regeling verbieden die bedrijven uitsluit van deelname aan een aanbestedingsprocedure als zij een inbreuk op het mededingingsrecht hebben gemaakt die door een rechtelijke uitspraak is vastgesteld en waarvoor zij een boete hebben gekregen.

Het HvJEU kwam tot de conclusie dat de artikelen 49 VWEU (vrijheid van vestiging) en 56 VWEU (vrijheid van diensten) een dergelijke nationale regeling niet verbieden. De mogelijkheid om bedrijven uit te sluiten van aanbestedingen is gerechtvaardigd wanneer het gaat om overheidsopdrachten die onder de drempelwaarde van artikel 7 van de richtlijn blijven en dus niet onderworpen zijn aan de bijzondere en strikte procedures van de richtlijn.

Lidstaten van de EU kunnen dus in hun nationale wetgeving een uitsluitingsgrond opnemen die gebaseerd is op het feit dat het betrokken bedrijf inbreuk maakt op de mededingingsregels. Ook de Nederlandse wetgever heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Heb je vragen over uitsluiting bij aanbestedingen? Neem gerust contact op met ons team.

Blijf op de hoogte! Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.