Is tussentijdse beëindiging mogelijk na prijsindexatie? Uw gids voor contractvoorwaarden!

25 november 2015

Vandaag heeft het Hof van Justitie van de EU (HvJEU), de hoogste Europese rechtbank, een boeiend arrest gepubliceerd als reactie op een prejudiciële verwijzing van het Oberste Gerichtshof uit Oostenrijk. Hoewel het arrest nog niet is gepubliceerd, is het duidelijk dat het niet mogelijk is een telecommunicatiecontract tussentijds op te zeggen, enkel en alleen omdat de prijs periodiek wordt geïndexeerd.

Het grootste telecombedrijf van Oostenrijk had in haar contractvoorwaarden staan dat prijswijzigingen op basis van een afgesproken prijsindexering consumenten niet gerechtigd om tussentijds op te zeggen. Deze prijswijzigingen waren gebaseerd op consumptieprijsindexcijfers, die jaarlijks werden vastgesteld door de overheidsinstelling Statistik Austria. Dit waren dus factoren waar het bedrijf geen invloed op kon uitoefenen. Het bedrijf vond dat deze prijsaanpassingen voor de consument voorspelbaar, controleerbaar en gebruikelijk waren.

Echter, een Oostenrijkse consumentenbond was hier niet mee eens. Ze was van mening dat de betreffende telecomaanbieder dit soort bedingen niet meer mocht gebruiken en/of zich erop mocht beroepen. Volgens hen was het koppelen van prijzen aan de indexcijfers niet realistisch gezien de constante prijsverlagingen van de betreffende diensten als gevolg van de technologische ontwikkelingen.

Bij het HvJEU stond de Universeledienstenrichtlijn centraal bij de beoordeling van dit arrest. Ter achtergrondinformatie, deze richtlijn verplicht EU-lidstaten om ervoor te zorgen dat: (1) elektronische communicatiediensten van een bepaalde kwaliteit en tegen een betaalbare prijs beschikbaar zijn voor alle gebruikers; (2) gebruikers die een verbinding met het openbare communicatienetwerk willen, er ook een kunnen krijgen; (3) er minimaal één uitgebreid telefoonboek beschikbaar is; en (4) gebruikers met een laag inkomen toegang hebben tot speciale tarieven of speciale hulp krijgen.

Daarnaast heeft het Europese recht gebruikers rechten toegekend. Een paar voorbeelden van consumentenbescherming op basis van de Universeledienstenrichtlijn zijn: (1) consumenten moeten de informatie krijgen die ze nodig hebben om de diensten waarop ze zich abonneren te begrijpen; (2) contracten moeten transparante en tijdige informatie verstrekken over prijzen en tarieven; (3) consumenten hebben het recht om binnen één werkdag van vaste of mobiele aanbieder te wisselen en daarbij hun oude nummer te behouden.

In een gerelateerde kwestie heeft de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Consument & Markt, onlangs een consultatie opengesteld voor het publiek. Deze consultatie betreft een herziening van artikel 7.2 van de Telecommunicatiewet, die abonnees het recht geeft hun contract met de telecommunicatieaanbieder kosteloos te beëindigen wanneer de aanbieder een eenzijdige wijziging aanbrengt in de overeenkomst.

Dus, ben je op de hoogte van de laatste updates? Mis niets en download hier onze e-books en nieuwsbrieven. Heb je meer vragen over consumentenbescherming? Neem gerust contact op met onze gespecialiseerde advocaat, Adriaan Buyserd.