Toekomstplannen ABN AMRO en ASR

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

28 augustus 2013

ABN AMRO kan op termijn terug naar de markt. Het kabinet heeft daarbij de ambitie om een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën het principebesluit genomen dat onder voorwaarden een beursgang de beste optie is wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: de financiële sector moet voldoende stabiel zijn, er moet voldoende interesse zijn in de markt en de onderneming moet er klaar voor zijn. Over een jaar zal het kabinet opnieuw beoordelen of aan genoemde voorwaarden wordt voldaan. Voor ASR kiest het kabinet voor een beursgang of onderhandse verkoop.

Visie Nederlandse Bankensector

"Banken vervullen een belangrijke rol in de samenleving. De beoogde beursgang van ABN AMRO en die van ASR bevordert de concurrentie in de financiële sector. Dat is – zeker op de langere termijn – goed voor de consument. De beursgangen sluiten aan bij de vandaag gepresenteerde visie op de Nederlandse bankensector. Banken moeten bijdragen aan het goed functioneren van de Nederlandse economie. Dat gaat het best als zij op eigen benen staan." aldus minister Dijsselbloem.

Afweging

De in 2008 door de Staat geredde ondernemingen ABN AMRO en ASR moeten zich de komende maanden prepareren op een beursgang. Dat is een no-regret maatregel die de bank helpt de eigen bedrijfsvoering in kaart te brengen en niet vooruitloopt op het besluit de bank wel of niet naar de beurs te brengen. De bank en de verzekeraar moeten daarbij verdere rendementsverbeteringen laten zien en de interne organisatie voorbereiden op een beursnotering. Beide ondernemingen hebben daarvoor tijd nodig. ABN AMRO minimaal een jaar en ASR ongeveer een half jaar. Na die periode wordt de stabiliteit van de financiële sector, de interesse in de markt en de vorderingen van ABN AMRO en ASR opnieuw bekekenen. Pas dan wordt definitief de afweging gemaakt of een beursgang opportuun is. Bij een besluit tot verkoop nemen de concrete voorbereidingen vervolgens nog minimaal vier tot zes maanden in beslag.

Prospectus

Voor het aanbieden van effecten en het noteren aan een effectenbeurs geldt de verplichting om een prospectus te laten goedkeuren door de AFM. Behalve als een vrijstelling van toepassing is. De AFM controleert of het prospectus volledig, consistent en begrijpelijk is, maar controleert niet of de informatie in het prospectus juist is. Ook geeft de AFM geen oordeel over de aanbieding zelf. Een door de AFM goedgekeurd prospectus bevat de informatie die een belegger nodig heeft om te beoordelen of de belegging voor hem of haar geschikt is en of de risico’s acceptabel zijn.

(Bron: www.afm.nl)

http://www.afm.nl/professionals/afm-actueel/nieuws/2013/aug/toekomstplannen-abn-amro-asr.aspx