Staatssteun Inclusief Samengestelde Rente: Een Diepgaande Verkenning van deze Financiële Strategie

11 januari 2016

De Europese rechter heeft onlangs een belangrijke beslissing genomen: EU-lidstaten die verboden staatssteun moeten terugvorderen bij bedrijven die onterecht hebben geprofiteerd, mogen daarbij samengestelde rente in rekening brengen. Dit betekent dat het terug te betalen bedrag aanzienlijk hoger kan uitvallen dan de oorspronkelijk ontvangen steun. Lees hier hoe deze beslissing tot stand is gekomen en wat de mogelijke gevolgen zijn.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft nogmaals duidelijk gemaakt welke risico’s bedrijven lopen die van overheden steun ontvangen. Deze bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun financiering op een steekhoudende manier is vormgegeven, anders kunnen zij te maken krijgen met de eis tot terugvordering van verboden staatssteun.

Het besluit resulteert uit een casus rond de Italiaanse belastingwet, die een selectieve fiscale voorziening kende. Hierdoor konden sommige bedrijven, waar de overheid een groot aandeel in had, drie jaar lang vrijgesteld worden van vennootschapsbelasting. De Europese Commissie stelde na onderzoek vast dat deze regeling neerkwam op verboden staatssteun. Ook een andere fiscale voorziening, die gunstige voorwaarden bood om dergelijke bedrijven geld te lenen, werd als zodanig gekwalificeerd.

Toen Italië uiteindelijk in 2008 actie ondernam om de verboden staatssteun terug te vorderen, besloot het ook samengestelde rente in rekening te brengen. De betrokken bedrijven gingen hiermee niet akkoord en brachten de zaak voor de Italiaanse rechter, die de zaak vervolgens doorverwees naar het HvJEU.

Het HvJEU oordeelde uiteindelijk dat Italië inderdaad samengestelde rente mocht vorderen. Hiermee was het dus legaal dat het bevoordeelde bedrijf uiteindelijk €170 miljoen, plus nog eens €120 miljoen aan samengestelde rente, moest terugbetalen. Dit maakt nog maar eens duidelijk hoe belangrijk het is dat bedrijven hun financiële constructies vooraf goed laten toetsen.

Inmiddels is er een mededeling van de Commissie uit 2003, waarin staat dat EU-lidstaten die terugvorderen altijd samengestelde rente moeten berekenen. Dit betekent dat de ingewikkelde discussie over de temporele reikwijdte van Europese regelgeving, zoals die in deze zaak speelde, bij nieuwe gevallen waarschijnlijk minder relevant zal zijn.

Wilt u meer weten over aanbestedingen en zorgvuldige raming? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde advocaat Martijn Jongmans.