Signalering in de Automobielindustrie: Een Diepgaande Verkenning en Analyse

23 oktober 2014

BANNING Advocaten biedt met plezier onze meest recente Signalering Automotive aan. Hierin hebben we de belangrijkste juridische ontwikkelingen binnen de automotive sector van het afgelopen kwartaal verzameld en op een rijtje gezet.

 

NEDERLANDS  MEDEDINGINGSRECHT

ACM 4 augustus 2014: Stroomlijnen bevoegdheden ACM

De Stroomlijningswet trad in werking op 1 augustus 2014. Deze wet stroomlijnt de bevoegdheden en procedures van de voorgangers van de ACM (de NMa, OPTA en Consumentenautoriteit) in één set regels. Meer informatie hierover vind je in onze blog op onze website over dit onderwerp.

EUROPEES MEDEDINGINGSRECHT

EC 9 juli 2014: EC beslist over regionale steun aan Porche, BMW, AUDI en Ford

De Europese Commissie heeft besluiten aangenomen over de compatibiliteit met EU-staatssteunregels van vier afzonderlijke projecten door Duitsland, Hongarije en Spanje om regionale steun te verlenen aan Porsche, AUDI, BMW en Ford, teneinde belangrijke investeringsprojecten aan te trekken. De Commissie opende alleen een diepgaander onderzoek naar de regionale investering in Hongarije voor AUDI. De steun aan BMW en Porsche werd in overeenstemming bevonden met de van toepassing zijnde EU-richtlijnen voor regionale steun. De melding van een steunmaatregel in Spanje met betrekking tot Ford werd in juni 2014 ingetrokken omdat het bedrag was verlaagd en daarom niet langer de drempel voor melding bereikte. De openbare versies van deze besluiten zijn nog niet gepubliceerd.

EC 30 september 2014: Publicatie Commissiebesluit autolager kartel

In maart 2014 legde de Europese Commissie zeven boetes op in de sector van lagers voor automotive toepassingen wegens de inbreuk op Artikel 101 TFEU. Automotive lagers zijn lagers die worden geleverd aan automotive Original Equipment Manufacturers, die auto-, vrachtwagen- en automobielfabrikanten zijn.

EC 1 oktober 2014: EC start onderzoek naar Staatssteun Volkswagen in Portugal

De Europese Commissie heeft een diepgaand onderzoek geopend om te onderzoeken of de plannen van Portugal om €36,15 miljoen aan publieke financiering te verstrekken aan Volkswagen Autoeuropa, een dochteronderneming van de Volkswagen-groep, voor een investeringsproject in de regio Setúbal in overeenstemming zijn met de EU-regels voor staatssteun.

EC 21 oktober 2014: EC uit bezwaar tegen samenwerking Honeywell en DuPont

De Europese Commissie heeft Honeywell International Inc. (Honeywell) en E.I. du Pont de Nemours en Company (DuPont) geïnformeerd over haar voorlopige standpunt dat de samenwerking die zij in 2010 aangingen, op grond van diverse overeenkomsten over de productie van een nieuw koudemiddel voor gebruik in auto-airconditioningsystemen (R-1234yf), mogelijk de beschikbaarheid en technische ontwikkeling ervan beperkt heeft, in strijd met de EU-antitrustregels.

NEDERLANDS CIVIEL RECHT

Rb Rotterdam 8 oktober 2014: Leveringsweigering niet i.s.m. mededingingsrecht

De Rechtbank Rotterdam oordeelde dat de weigering van producent Niigata om reserveonderdelen voor motoren te leveren aan een handelaar niet in strijd is met het kartelverbod of de regels over het misbruik van een machtspositie.

OVERIG

– Belgische mededingingsautoriteit 15 juli 2014: Voorlopige maatregelen in zaak BMW en MINI

Op 11 juli 2014 trof de Belgische Mededingingsautoriteit voorlopige maatregelen tegen BMW Belux met betrekking tot mogelijke overtredingen van de mededingingsregels.

Britse mededingingsautoriteit 9 september 2014: Toezeggingen Epyx geaccepteerd

De Britse Competition and Markets Authority heeft definitieve toezeggingen geaccepteerd van epyx Limited (Epyx) met betrekking tot service-, onderhouds- en reparatieplatformdiensten.

– Griekse mededingingsautoriteit 17 september 2014: Toezeggingen m.b.t. lange termijn samenwerkingsovereenkomsten tussen benzinestations en handelaren

Op 13 november zal de Helleense Mededingingscommissie (HCC) toezeggingen onderzoeken die zijn voorgesteld door brandstofhandelsbedrijven met betrekking tot langlopende exclusieve samenwerkingsovereenkomsten tussen exploitanten van benzinestations en dergelijke bedrijven.

Amerikaanse mededingingsautoriteit 16 oktober 2014: Voormalige bestuurder Japanse auto-onderdelen fabrikant strafrechtelijk veroordeeld

Akira Wada, een voormalig directeur van Showa Corporation, een Japanse fabrikant van auto-onderdelen, werd aangeklaagd wegens samenzwering om de concurrentie in de auto-onderdeelindustrie te onderdrukken en te elimineren.

Wil je meer weten?

Voor meer informatie kun je vrijblijvend mailen naar Minos van Joolingen (LinkedIn hier en website hier)

Wil je op de hoogte blijven? 

Download dan hier onze eBooks en nieuwsbrieven.