De Rechtbank Bevestigt de Oplegging van Boetes in de Zaak van het Wasserij-Kartel

17 mei 2016

Op 12 mei jl. heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in de zaak van het zogeheten ‘wasserijkartel’. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) had eerder al vier wasserijen die actief zijn in de gezondheidszorg beboet voor een bedrag van 18 miljoen euro. Deze wasserijen waren betrokken bij een marktverdeling, waarbij elke wasserij klanten mocht bedienen binnen een aan hen toegewezen regio. Deze overtreding vond plaats van 1998 tot 2009. De rechtbank heeft de eerder opgelegde boetes bekrachtigd, waarmee ze de ACM volgt. Eén bedrijf is echter aan een boete ontsnapt vanwege verjaring.

Voor meer gedetailleerde informatie over deze zaak, verwijs ik u naar eerdere blogs van BANNING over dit onderwerp:
‘Geen sprake van franchise in wasserijkartel‘ en ‘Kartelboetes voor franchisenemers/aandeelhouders’

Commentaar:

Deze zaak is interessant vanwege de bijzondere structuur; de rayonneringsafspraken waren vastgelegd in een franchiseovereenkomst en alle betrokken wasserijen waren aandeelhouder van de franchisegever (Rentex Nederland B.V.). Dit is in een franchisecontext niet gebruikelijk.

De rechtbank oordeelde dat er in deze zaak geen sprake was van franchising in de klassieke zin. Het betrof geen ontwikkeling van een concept dat vervolgens via franchising werd overgedragen aan een andere onderneming. In plaats daarvan ging het om het delen en overbrengen van kennis die werd ingebracht door afzonderlijke concurrenten, die allemaal actief waren op dezelfde markt.

ACM heeft uiteindelijk de boetes voor drie van de vier betrokken bedrijven moeten verlagen vanwege het overschrijden van het boetemaximum. Echter, één bedrijf beweerde dat haar boete onevenredig hoog was in vergelijking met de boete van een andere betrokken partij. Dit argument werd verworpen door de rechtbank.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Silvia Vinken (mail, LinkedIn) of één van de andere specialisten van de afdeling Mededinging & Aanbesteding van BANNING N.V.

Blijf automatisch op de hoogte!

U kunt hier onze eBooks en nieuwsbrieven downloaden.